Mijn huis heeft (ernstig) achterstallig onderhoud. Is dit een probleem?

Nee, achterstallig onderhoud is geen enkel probleem als u uw huis verkopen wilt. vastgoed Gelderland koopt regelmatig huizen met achterstallig tot zeer achterstallig onderhoud.

Is vastgoed inkoop gelderland werkzaam in geheel Nederland?

Ja,  de vastgoed gelderland is een landelijk werkende vastgoed-aankoop organisatie voor particuliere verkoop. Wij brengen geen biedingen uit op recreatiewoningen.

Zijn er overige kosten verbonden aan verkoop van mijn huis aan vastgoed Gelderland?

Nee, net zoals bij een normale verkoop komen alle kosten koper (onder andere overdrachtsbelasting en notariskosten) voor rekening van vastgoed Gelderland. Wij rekenen geen additionele kosten voor onze dienstverlening.

Indien ik mijn huis verkoop aan vastgoed Gelderland, moet ik dan direct mijn huis verlaten?

Nee, u hoeft uw huis niet direct te verlaten. De oplevering/overdracht wordt in overleg met vastgoed gelderland bepaald, net zoals bij een reguliere verkoop via uw makelaar! Daarnaast kunt u kiezen voor diverse overige opties, bijvoorbeeld verkoop op afroep.

Brengt vastgoed Gelderland altijd een bieding uit?

Nee, op minder courante woningen wordt veelal geen bieding uitgebracht. Dit zijn doorgaans duurdere woningen en appartementen in dunbevolkte regio’s. Ook kan het zijn dat bijvoorbeeld de huidige prijsstelling (veel) te optimistisch is. Indien wij deze prijzen eerst moeten corrigeren naar de huidige markt en daar een inkoop correctie op moeten toepassen zal het verschil erg groot worden. Op dat moment kiezen wij er voor om geen bieding uit te brengen.

Is er bij verkoop aan vastgoed Gelderland ook sprake van drie dagen bedenktijd (nieuwe wetgeving) of financieringsvoorbehoud voor de koper, of kan ik mijn huis direct verkopen?

Bij verkoop aan vastgoed Gelderland is de 3-dagen bedenktijd alsmede het voorbehoud van financiering (of andere voorbehouden) niet van toepassing. U bent er dus van verzekerd dat uw huis direct verkocht is als de handtekeningen zijn gezet!

Ik kan mijn betalingsverplichtingen richting de hypotheekverstrekker niet meer nakomen en moet mijn woning verkopen. Kan vastgoed inkoop Gelderland ook de afwikkeling (onderhandeling) met de bank verzorgen?

Ja, vastgoed Gelderland heeft ruime ervaring met de afwikkeling van hypotheken met hypotheekverstrekkers. Vastgoed gelderland wordt dan ook regelmatig ingeschakeld door diverse hypotheekverstrekkers. Indien er een executoriale verkoop wordt opgestart, adviseren we u dringend te handelen. De opbrengst bij verkoop van uw woning via een executoriale verkoop is doorgaans lager dan verkoop via vastgoed Gelderland.

Er is executoriaal beslag gelegd op mijn woning. Kan ik mijn woning verkopen aan vastgoed Gelderland?

Met de opbrengst van de woning bij verkoop dient de openstaande hypotheek en eventuele achterstanden alsmede de beslagen te worden afgelost. Is deze opbrengst niet voldoende dan zal er toestemming dienen te worden verkregen door hypotheekverstrekker(s) en beslaglegger(s). Vastgoed Gelderland en de notaris kunnen u hierbij begeleiden. Neem contact met ons op voor de mogelijkheden.

Wie stelt de koop- en transportaktes op?

De koopovereenkomst wordt opgesteld door vastgoed Gelderland of de notaris. De transportakte wordt te allen tijden opgesteld door de notaris. U kunt er voor kiezen dat ook de koopovereenkomst wordt opgesteld of gecontroleerd door een notaris. We wensen voor beide partijen een correcte afwikkeling.

Ik wil niet dat vrienden en buren weten dat ik mijn huis moet verkopen. Wordt alle informatie vertrouwelijk behandeld?

Alle informatie wordt vertrouwelijk behandeld en niet openbaar gemaakt.

Is het mogelijk bedrijfsonroerend goed ook op deze manier aan te bieden?

Ja, bedrijfsonroerend goed kan ook aan vastgoed Gelderland worden aangeboden. Hiervoor zijn afwijkende regelingen opgesteld. Neem gerust contact op voor de mogelijkheden.

Mijn makelaar heeft als waarde van mijn woning afgegeven een bedrag van circa € 200.000,-. Mijn woning staat inmiddels negen maanden te koop en is dus nog steeds niet verkocht. Is de prijsstelling dan wel reëel? Moet ik misschien de prijs verlagen?

Op dit moment staan de huizen gemiddeld veel langer te koop dan enkele jaren geleden. Het kan best zo zijn dat de vraagprijs van uw woning reëel is vastgesteld, maar dat overige factoren de verkoopduur vertragen. In de praktijk blijkt dat het verlagen van de vraagprijs niet altijd de beste optie is.

Wat voor een bieding kan ik verwachten?

De hoogte van een bieding is afhankelijk van diverse factoren zoals type woning, prijsklasse, regio, ligging, verkoopduur vergelijkbare woningen, vraagprijs ontwikkeling, onderhoudstoestand, kwaliteit woning en overige factoren zoals rentestand, mogelijkheden tot het verkrijgen van een hypotheek. Is er voor uw huis bijvoorbeeld een starterslening mogelijk? Kortom, erg lastig om hier een antwoord op te geven.

Wij krijgen nog dagelijks diverse aanvragen binnen met bijvoorbeeld een vraagprijs van 199.000 euro K.K. Wij brengen een richtprijs uit en verkoper geeft aan niet te willen verkopen voor onder de 195.000 euro K.K. De verschillen zijn beduidend groter en het is dus echt zinloos om hier uw en onze kostbare tijd aan te verspillen. De huidige particuliere koper is momenteel erg kritisch en als hij al komt bezichtigen en ook nog een bod uit brengt, zal deze in de meeste gevallen (op basis van bovengenoemd voorbeeld) beduidend lager zijn dan 195.000 euro.

Wij doen een bieding voetstoots, d.w.z. uw huis direct verkopen zonder enig voorbehoud van bijvoorbeeld financiering, hierbij zijn de verschillen logischerwijze groter. Op onze website geven wij aan dat we maximaal 90% van de opbrengst in de vrije markt bieden. In bovenstaand geval zal de opbrengst in de vrije markt (van een particuliere koper), bij een vraagprijs van 199.000,- circa 185.000 bedragen. 90% van 185.000 = 166.500 euro.
Let op! Dit is de maximaal mogelijke opbrengst maar in veel gevallen zal een bieding lager uitvallen. Dit heeft te maken met het feit dat wij doorgaans niet de meest courante huizen krijgen aangeboden.

In veel gevallen dienen wij eerst een correctie op de vraagprijs door te voeren naar de huidige huizenmarkt. Hierdoor is het mogelijk dat de verschillen aanzienlijk kunnen oplopen. Bij twijfel vult u a.u.b geheel vrijblijvend en kosteloos het contactformulier in en u ontvangt binnen enkele dagen een richtprijs.

Contact

Bel gerust voor meer informatie
Tel. 06 – 30030233